Privacy Statement

Privacybeleid:

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op ons. CV De Papbuik verwerkt namelijk persoonsgegevens. In dit document informeren wij je over hoe CV De Papbuik deze gegevens verwerkt.

Privacystatement:

Als CV De Papbuik verwerken wij persoonsgegevens om voor onze carnavalsvereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met de (oud-)leden van CV De Papbuik, de (ex-)prins en (ex-)adjudant en hun dames, Stichting Papgat, de Rv11 (oud-)leden of carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen. Van deze carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen worden alleen de contactgegevens van het secretariaat en de namen van de bestuursleden verwerkt. De gegevens hiervan worden opgenomen in onze ledenadministratie. Je hebt altijd de mogelijkheid je eigen gegevens in te zien, te laten bewerken of af te laten schermen.

Lidmaatschapsregistratie:

De lidmaatschapsregistratie van de leden verloopt via het inschrijfformulier dat de secretaris verstrekt. De secretaris-/ledenadministratie (=gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in een Excel-spreadsheet. De inschrijfformulieren die op papier ontvangen zijn, worden na de verwerking vernietigd.

Financiële gegevens:

Het is beleid bij CV De Papbuik dat de contributie en eventuele andere ledenbijdragen bij de leden wordt geïnd. Uitsluitend de penningmeester heeft inzicht in de financiële gegevens. Direct na het beëindigen van het lidmaatschap worden deze financiële gegevens vernietigd.

Algemene gegevens contacten:

Onder algemene gegevens worden uitsluitend de namen, adresgegevens, telefoonnummers en bijzondere data (datum aanvang lidmaatschap, geboortedatum en huwelijksdatum) van de leden verstaan. De algemene gegevens worden pas verwijderd indien een lid specifiek te kennen geeft dat zijn of haar gegevens verwijderd dienen te worden. De gegevens van oud-leden worden uitsluitend gebruikt om deze oud-leden over activiteiten georganiseerd door ons te informeren.

Beeldmateriaal:

CV De Papbuik maakt als leuke herinnering voor de leden tijdens activiteiten foto’s. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van promotie van CV De Papbuik. Bij de lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Uiteraard is het te allen tijde mogelijk om reeds verstrekte toestemming in te trekken of geplaatst beeldmateriaal te laten verwijderen.

Datalekken:

Indien sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform de “Meldplicht Datalekken” gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van een datalek worden de leden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR):

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens, reageert CV De Papbuik binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@depapbuik.com).