Historie

Het begin…

Op vrijdag 17 januari 1958 was er een oprichtingsvergadering van een Rooijse

Karnavalsclub in hotel “De Beurs”. Deze vergadering was voor iedereen

die er iets voor voelde om karnaval in ons eigen dorp te willen gaan vieren.

Op maandag 17 februari 1958, aanvang 19.00 uur was er een gecostumeerd karnavalsbal.

Donateurskaarten à 1,50 gulden waren verkrijgbaar bij de leden van de karnavalsclub

“De Papbuiken”.

We gaan nog even verder naar het tastbare bewijs dat carnavalsvereniging de papbuik(en)

die pas begin 1958 officieel van zich liet horen. Na het bal op carnavalsmaandag in

”De Beurs” schreef de showtime-reporter van het weekblad Midden Brabant

op 21 februari 1958 iets over de CARNAVALSCLUB “DE PAPBUIKEN”

Zie hiernaast de advertentie…

Tot zover de schriftelijke bewijsvoering van de eerste officiële stappen van carnavalsvereniging De Papbuik, niet De Papbuiken, zoals in de begintijd werd geschreven.

Harrie Vulders was eerste voorzitter van De Papbuik. Leo van de Laar was secretaris en Tiny Raaijmakers de penningmeester. Wat later werd deze uitgebreid met Annie Ketelaars en Henk Krijnen. De (vermoedelijke) eerste ledenlijst betond uit 54 leden, deze is aangevuld met een ander handschrift tot uiteindelijk 64 leden.

De eerste carnavalsclub De Papbuik in Papgat is een feit!

Wilt u graag nog meer weten over de historie van onze club of van alles wat met carnaval in Papgat heeft te maken? Lees dan de boeken van 44 en 55 jaar Papgat.

Verder nog wat meer foto’s van onze club. Deze foto’s zijn van elk jubileum jaar tot nu toe…